Konkurrencer

Stort set alle vores konkurrencer foregå på Facebook. Vores konkurrencer er ikke tilknytning til Facebook og bliver på ingen måde sponsoreret, understøttet eller organiseret af Facebook. Det er ikke Facebook, der modtager de oplysninger, deltagerne indsender, modtageren er Procater, som er ejer af Procaters Facebook-page.

Deltagelsesbetingelser
Man kan kun deltage i konkurrencen på de her angivne betingelser. Deltagelse i konkurrencen indebærer en udtrykkelig accept af de anførte betingelser. Arrangøren forbeholder sig ret til når som helst og uden varsel eller begrundelse at ændre, tilpasse eller afslutte konkurrencen.

Betingelser for deltagelse
Personer over 18 år og bosiddende i Danmark, og kan deltage i vores konkurrencer. Medarbejdere hos Procater og deres familie kan ikke deltage i konkurrencen.

Deltagelse
Man deltager i konkurrencen, når man har indsendt en kommentar til det tilsvarende Facebook-indlæg. Når man deltager i konkurrencen, giver man sit samtykke til, at man bliver nævnt ved fornavn på Procaters Facebook-page. Derudover giver man samtykke til, at vi må inviterer deltageren til at like Procaters Facebook-page.

Meddelelse til vinderne
Vinderne får besked som privat Facebook-besked og hvis muligt tagget i opslaget. Hvis vinderen ikke kontakter Procater inden for 48 timer, forbeholder vi os ret til at finde en anden vinder blandt deltagerne.

Ansvarsfralæggelse
De personlige oplysninger, arrangøren indsamler til konkurrencer, bliver udelukkende indsamlet, anvendt og bearbejdet til gennemførelse af konkurrencer og kan offentliggøres permanent på Procaters Facebook-fanpage.

Kan ikke indbringes for domstolene.
Arrangørens afgørelser ikke indbringes for domstolene.

I øvrigt
Hvis enkelte af deltagerbetingelserne er ugyldige eller bliver ugyldiggjort, påvirker det ikke retsgyldigheden af de øvrige deltagerbetingelser. De skal så erstattes af tilsvarende regler, der ligger så tæt på de ugyldige bestemmelser som muligt.

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser